GIẤY CẤP PHÉP

1. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y KHOA QUỐC TẾ MANWELL
Mã số doanh nghiệp: 0317765632
Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 04 năm 2023
do PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cấp.

2. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Mã số địa điểm kinh doanh: 00001
Đăng ký lần đầu, ngày 18 tháng 05 năm 2023
Tên địa điểm kinh doanh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ MANWELL – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y KHOA QUỐC TẾ MANWELL
Địa chỉ: Tầng trệt, số 1 – 1A Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
do PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cấp.

3. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Mã số địa điểm kinh doanh: 00002
Đăng ký lần đầu, ngày 19 tháng 05 năm 2023
Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 21 tháng 12 năm 2023
Tên địa điểm kinh doanh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ MANWELL – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y KHOA QUỐC TẾ MANWELL
Địa chỉ: Tầng 1, số 1 – 1A Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
do PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cấp.

4. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Số: 10192/HCM-GPHĐ
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024
do SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH cấp.

5. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH
BÁC SĨ NGUYỄN XUÂN CHÚC
Số: 028298/HNO-CCHN
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019
do SỞ Y TẾ TP. Hà Nội cấp.

6. Quyết Định Số: 320/QĐ-SYT ngày 29 tháng 03 năm 2024 SỞ Y TẾ

7. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Số: 02/PK-2024
V/v kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
>> XEM THÊM
(Giá dịch vụ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024)
Công văn số 156/SYT-KHTC ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Sở Y Tế thông báo thực hiện công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
Mức kê khai này thực hiện từ ngày 01/01/2024 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ban hành kèm theo Quyết định só 010/2024QD-MW của Giám đốc công ty Manwell ngày 26/12/2023 về việc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở kinh doanh trực thuộc Công ty.